close
България

Заседава Общински съвет – Котел

kotel

15 предложения са включени в дневния ред на сесията на Общински съвет-Котел. Заседанието ще се проведе днес и сред предложения са приемане на бюджета за 2017 г. на Община Котел, отдаване под наем на помещение от сградата на бившата Поликлиника за здравна дейност.

Общинските съветници ще гласуват учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в село Орлово, за устройване на постоянен пчелин, както и предоставяне на Исторически музей-Котел, безвъзмездно за управление недвижим имот – публична общинска собственост и определяне на общински имот за ползване от „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” във връзка с реализиране на проект по процедура „Развитие на социалното предприемачество”.

Общинският съвет ще заседава и за определяне на общински имот за ползване от Социално предприятие „Котленски Занаяти” във връзка с реализиране на проект „Социално предприятие „Котленски Занаяти” – социално включване с възраждане на традиции” по процедура „Развитие на социалното предприемачество”. /dariknews.bg