close
България

За пръв път 13 розови фламинги в Атанасовско езеро в Бургас

flamingi 3

За първи път в Бургас са забелязани едновременно 13 розови фламинги. Тази екзотична за нашите ширини птица става все по-чест гост в нашите езера и преживява тук не само седмици, а вече няколко месеца, включително и през тежката тазгодишна зима. 13-те фламинги са заснети от орнитолозите към проект „Солта на живота“, LIFE+, в Атанасовско езеро.

Ако разпространението на този вид продължи с подобни темпове, в контекста на осезаемите ефекти на климатичните промени, е твърде вероятно той да намери тук нови гнездови територии, далеч от обичайните си места за размножаване.

Атанасовско езеро предоставя добра хранителна база за стотици видове птици – подходящо е и за розовото фламинго, което се храни предимно с макробезгръбначни. Край Бургас има големи плитки басейни, далеч от присъствието на човека и с подходящи места, където видът може да прави своите гнезда. Ето защо можем да се надяваме в близките години да наблюдаваме и първото гнездене на фламинги в България.