close
България

Здравното министерство препоръчва да не се пие водата в Хасково

voda

Въпреки незначителния здравен риск, като превантивна мярка за населението, междуведомствена работна група на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Министерството нарегиоалното развитие и благоустройството препоръчва водата в гр. Хасково от централното водоснабдяване да не се използва за питейни цели – пиене и готвене. Тя може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели – къпане и миене. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Съгласно изискванията на МЗ, РЗИ Хасково продължава изпитването на питейната вода в гр. Хасково. Според предварителните резултати на проби изпитани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция по околна среда, продължава да се отчита несъответствие по химичен показател уран.

РЗИ ще продължава извършването на мониторинг за проследяване на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване.

Дадени са препоръки на РЗИ Хасково предназначени за ВиК оператора и Община Хасково с оглед осигуряване на вода за питейни цели в детски и учебни заведения, както и в лечебни заведения.

Междувременно прокуратурата започна разследване има ли виновно забавяне на информацията за наднормено съдържание на уран – при това с половин година, както и защо мерки се вземат чак сега.

Проверката трябва да приключи до 20 дни.

Следващата седмица ще са ясни резултатите и от новите изследвания на замърсената вода.