close
Свят

Изнасяме оръжие за Алжир и Индия

oryjie-avtomat

Алжир и Индия са сред страните, за които изнасяме оръжие. Това става ясно от финансовия отчет на „Кинтекс“ за първото тримесечие на 2017 г. „Кинтекс“ е 100% държавно дружество, специализирано в износ на продукция на заводите на българския военно-промишлен комплекс. Компанията изпълнява договори за доставка на оръжие и боеприпаси.

Приходите от продажби на „Кинтекс“ за първото тримесечие на годината са 90,359 млн. лв., при 24,28 млн. лв. за същия период на 2016 г. Това представлява увеличение на приходите с 66 млн. лв., или с 272%. За големия ръст допринася фактът, че планиран износ за Министерството на отбраната на Индия за декември 2016 г. в размер на 22,2 млн. лв. е реализиран през януари. Освен това при износ за Министерството на отбраната на Алжир на стойност 15,896 млн. лв., осъществен през 2016 г., прехвърлянето на собствеността на стоката е направено през първото тримесечие на 2017 г. В резултат печалбата на „Кинтекс“ за периода януари-март 2017 г. е в размер на 9,323 млн. лв., при 2,845 млн. лв. година по-рано.

Предоставените от „Кинтекс“ аванси в страната и чужбина възлизат на малко над 36 млн. лв., от които за компании в страната са 34,64 млн. лв., предназначени за изпълнението на текущи и нови договори. Авансите за доставчици от страната са към „Дунарит“ АД (4,132 млн. лв.), „Аркус“ АД (12,268 млн. лв.), „Емко“ ООД (12,246 млн. лв.), „ВМЗ“ ЕАД (5,457 млн. лв.) и др. Авансите към доставчици извън страната са към украинските компании „Артьом“ (48 хил. лв.) и „Укринмаш“ (1,336 млн. лв.). /standartnews.com