close
България

„Информационно обслужване“ АД става системен интегратор

ministerski-syvet

Системната интеграция ще се осъществява от „Информационно обслужване“, АД. Това стана ясно с решение Министерският съвет.

Използването на потенциала и опита на „Информационно обслужване“ АД, който е доказан и в дългогодишната му дейност по системна интеграция, ще гарантира постигането на целите, заложени в Закона за електронното управление (ЗЕУ). Сред тях са реализирането на ефективно електронно управление при интеграция и съвместимост на всички електронни системи на субектите на ЗЕУ, както на хоризонталните системи за е-връчване и е-идентификация, така и на обмена на документи изцяло по електронен път.