close
България

Искат закриване на общинското предприятие „Обреден комплекс”

grobitsha

Прекратяване дейността и ликвидация на „Обреден комплекс“ ЕООД предлага кмета на Сливен Стефан Радев. Срокът, в който ще се извърши ликвидацията е 8 месеца.

Според направения анализ на приходите на търговското дружество в края на 2005 г. са 356 хил. лв., а в края на 2016 г. – 111 хил. лв.

Дружеството приключва 2016 г. със загуба в размер на 3 793.09 лв., а натрупаната загуба е 81 816.44 лв. За покриване на натрупани текущи задължения през 2006 г. Общински съвет – Сливен  през 2006 г. предоставя на “Обреден комплекс” ЕООД допълнителна парична вноска в размер на 62 400 лв. за срок от 10 години.

Към 31 март 2017 г. финансовото състояние на дружеството е загуба в размер на 773.61 лв., натрупана загуба от минали години – 81 816.44 лв., задължения общо – 20 388.59 лв

.”Факт е, че това дружество не печели през годините. Ако не вземем мерки сега, ще дойде време когато ще пращаме загубите на това дружество”, коментира кмета на Сливен Стефан Радев. Той добави, че не вижда смисъл общината да участва в точно този вид пазар. Общинската фирма дължи по-малко от 15% пазарен дял и според кмета няма да има голямо разместване в пазара на тези услуги.

Обреден комплекс” ЕООД е дружество със 100 % общинско участие, създадено през май 1997 година. Ще бъде ли закрито общинското предприятие „Обреден комплекс” ще стане ясно на заседанието на Общински съвет на 29 юни, четвъртък. /dariknews.bg