close
LifeStyle

Кафе пауза

coffee-mai-29

Съпруга била в леглото с любовника си, когато чула, че мъжът и завърта ключа в ключалката.
– Остани тук! – казала тя.
– Той е прекалено пиян и изобщо няма да те забележи.
И естествено, съпругът се метнал в леглото, без да забележи любовника. След няколко минути обаче през алкохолната мъгла видял, че изпод одеялото стърчат шест крака.
Той се обърнал към жена си:
– Ей, в това легло има шест крака. А трябва да са четири. Какво става?
– Глупости! – заявила съпругата.
– Толкова си пиян, че не можеш да броиш. Стани от леглото и пак опитай. От там ще виждаш по-добре.
Мъжът и станал от леглото и започнал да брои.
– Едно, две, три, четири. Знаеш ли, права си.

– Скъпи, какво правиш?
– Търся щастието!
– В хладилника?
– Ми, де да та знам къде си го сложила!

На възраст съм когато искам да видя колко е часа, а хората си мислят че си правя селфи…

– Мамо, защо бутаме колата в реката?
– Тихо! Ще събудиш баща си.

Господ:
– Адаме, защо не искаш да ми дадеш реброто си? Да не ти се свиди?
– Не, Господи! Но имам едно такова лошо предчувствие…

– Ти на колко години си?
– На пет. А, ти?
– Не знам.
– Лакия пиеш ли?
– Не.
– Гаже имаш ли?
– Не.
– Значи си на тли!

Тя:
– Колко захар искаш в кафето?!
Той:
– Нека да е хрупкаво…

– Мило, когато не си в настроение, да ти обръщам ли повече внимание, или да не те закачам въобще?
– Да.

Пуснала си селфи без грим. Гледам всички ѝ пишат…
– Оздравявай бързо, мила! Ние сме с теб…

Мъж, който отстъпва, когато греши, е мъдър. Мъж, който отстъпва, когато е прав, е женен…

Жена се оплаква на мъжа си:
– Как ми омръзна този живот! Толкова пъти ми се искаше да умра. Единственото, което ме крепи е, че ти тогава ще се пропиеш и ще вземат децата в интернат.
Мъжът я утешава:
– Не се безпокой!… Няма да се пропия…

Ако една майка ви казва, че вие много спите, или много ядете, това не е вашата майка, а майката на мъжа ви.

Дори строителните работници владеят френски. Двама режат греда:
– Же опре!
– Yй же опре!