close
България

КЗП: Потребителите у нас по-рядко стават жертва на нарушения

magazin

Българските граждани в сравнение с предходни периоди по-рядко стават жертва на нарушения и нелоялни практики от страна на търговци, като същевременно са все по-активни в случай, че правата им са засегнати. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов по BIT, като се позова на резултати от контролната дейност на институцията и на данни от проучване на Европейската комисия с фокус върху потребителски индекси.

„Според нашата статистиката в последните две години се наблюдава трайна тенденция общият брой нарушения да намалява. Имаше наскоро и проучване на Европейската комисия, насочено към потребителски индекси, които отчитат много фактори. Те показват един такъв процес в България – потребителите все по-рядко се натъкват на нелоялни търговски практики – 26-27% съобщават, че са попадали на такива. Другото интересно е, ако в миналото едва около 40% от тези, които са били засегнати по някакъв начин от нарушения, са се оплакали, то сега този процент е нараснал на около петдесет. Т.е. потребителите стават по-активни и това респектира търговците. Оттук наблюдаваме и тенденцията да намалява и броят на нелоялните практики”, коментира Маргаритов.

Той определи метафорично контролната дейност на Комисията като „непрекъснато състезание с търговците, които измислят различен тип хитрини, за да удрят по джоба потребителите”. Важно е потребителите да реагират при всеки опит за нарушаване на правата им. Да влязат в диалог с търговеца и да настояват да получат това, за което са платили или някаква компенсация. Ако търговецът не е склонен да реши въпроса, да подадат сигнал в комисията, която извършва проверка, санкционира нарушителя и налага съответната мярка.

„Ние си даваме сметка, че е важно да се работи с икономическите оператори, защото понякога нарушенията не са функция на умишлено поведение, а доста пъти са свързани с непознаване на законодателството, особено в онлайн търговията, където то доста динамично се развива. Ето защо една от основните ни насоки, в които ще работим в следващите години, е да „ограмотим” търговците и да ги запознаем с най-важните законови изисквания”, обясни Маргаритов.

Той добави, че когато случаи на нарушения получават широк обществен отзвук и медиите също са съпричастни, това е допълнително наказание за нелоялния търговец под формата на своеобразно обществено порицание.

В края на разговора председателят подчерта значението на комплексното усърдие за постигането на висока степен на потребителска защита. „Това могат да направят само нашите съвместни усилия – и на институциите, и на бранша, в стремежа ни да си даваме сметка, че хората заслужават да получат нещо добро и ние сме в състояние да им го предоставим”, каза Маргаритов.