close
България

Кметът на Нова Загора с кампания срещу жестокото отношение към конете

nikolai-grozev

Кметът на Нова Загора обяви, че подема кампания срещу жестокото отношение към конете. Повод за нея били зачестилите сигнали в общината за случаи на малтретиране, недохранване и експлоатация на тези животни. „Целта ни е да приемем подзаконов нормативен акт, с който да упражняваме контрол и да се налагат санкции на виновните стопани, които не полагат грижи” – заяви градоначалникът.  „Аз самият всеки ден виждам по пътищата и крайните квартали на града гладни, хърбави и преуморени от непосилни товари  коне.  Бил съм свидетел как ги подлагат на безмилостен бой. Не приемам подобно варварско отношение в 21-ви век” – допълни кметът.

В момента в страната има регистрирани 75 хиляди коня, но  реалният им брой вероятно е доста по-голям – съобщи той. „Законът за ветеринарномедицинската дейност, както и Законът за защита на животните определят ясни, задължителни правила за отглеждането на конете, грижите за тях, задълженията на стопаните, включително и за редовното осигуряване на ветеринарномедицинска помощ. Конете подлежат на регистрация. Двата закона категорично забраняват нехуманното отношение и проявата на жестокост. Но аз не виждам нужната ефективност. Да не говорим за катастрофите, предизвикани от пътни превозни средства с животински впряг или за използването на тези животни за прикриване или извършване на престъпления“ – каза кметът. Той допълни, че сигнали за проява на жестоко отношение, снимки и видеоклипове се приемат на адреса на общината obshtina@nova-zagora.org    / trud.bg