close
България

Кметът на Сливен проведе среща за създаване на Инвестиционен съвет

DSC_5642

Кметът на Сливен Стефан Радев проведе работна среща за създаване на Инвестиционен съвет към община Сливен. На поканата му се отзоваха близо 50 представители на фирми – големи работодатели от различни браншове и сектори на икономиката.

Срещата се състоя в официалната зала на общинската администрация. Стефан Радев представи накратко необходимостта от създаването, ролята и функциите на Инвестиционния съвет. Разглеждани бяха конкретни мерки, съвместни инициативи за подобряване на инвестиционния и бизнес климат в общината.

Кметът Радев посочи, че от една страна много граждани се оплакват, че нямат работа, от друга страна – бизнесът, че не достига квалифицирана работна ръка. «Това налага да се търсят пресечните точки», каза Радев.

Почти всички бизнесмени се обединиха около проблемите, свързани с липсата на квалифицирани кадри и възможни решения и мерки, които да бъдат предприети. По думите им трудно се намират 20 – 30 годишни младежи, които да търсят работа. Бяха направени конкретни предложения за обвързване на бизнеса с образованието, както и засилване на икономическите контакти с побратимените на Сливен градове.

Кметът обяви, че в рамките на един месец общинската администрация ще организира открита трудова борса, на която да се търси пресечната точка на търсещите и предлагащите работа в града и общината. Представителите на бизнеса одобриха инициативата и обсъдиха възможностите, които общината може да предложи за подобряване на инвестиционния климат.

Предстои конституиране на Съвета, както и определяне на критериите, периодичността на неговата работа и необходимите мерки и методи за подобряване на инвестиционния климат в общината.