close
България

Край на извинителните бележки по семейни причини

uchilitshe-klasna-staq

Школски директори не пускат ученици на семейни екскурзии. Причината е, че родители масово пускат заявки към училищните ръководства за „планирано семейно пътуване“ през учебно време. Това показва проверка в редица столични училища на в. „Телеграф“. Директори обясняват, че по този начин се нарушава учебният процес, като в много случаи децата не могат напълно да наваксат пропуснатото и това се отразява на техния успех.

„Защо ще си планираш пътуването, когато детето ти е в учебна година. Това е родителска безотговорност при положение, че учениците в България имат толкова много ваканции. Не е коректно да се планира семейно пътуване през учебно време. Да, разбира се, има извънредни ситуации, но тази арогантност и безхаберие от страна на родителите не е приемлива. По този начин показват на децата, че училището не е важно“, коментира Надежда Николчева, директор на столичното 31-во СУЧЕМ „Иван Вазов“.

Новата наредба за приобщаващо образование гласи, че при отсъстващи по семейни причини до 3 дни родителят трябва да получи разрешение от класния ръководител, а при 7 дни – от директора.

При старта на наредба за седем отсъствия се гласуваше на педагогически съвет, което е една изключително тромава процедура, защото той се събира през два месеца. С новата промяна директорът ще може да преценява правото за отсъствие на ученик, което прави процедурата много по-гъвкава. В наредбата се правят и промени, които са свързани с броя на допустимите неизвинени отсъствия в училищата. Към момента при 5 неизвинени отсъствия ученикът се наказва със забележка, при 10 с предупреждение за преместване и 15 -преместване в друго училище.

Сега школата ще могат да налагат и санкция с преместване на ученик в друга паралелка. Това обаче в повечето училища не е приложимо, защото учебният план е специфичен и не го позволява. Санкциите са формални. Реално единствената действаща е преместването в друго училище, но тя се налага в извънредни случаи, споделят школски шефове. „Санкциите трябва да има своя ефект, но това е възможно, тогава, когато има добра комуникация с родителите.

Ако самото наказание бъде наложено, без да има добрия си тон с родители, то губи своя смисъл. Всяка една от трите санкции са твърде либерални на фона на бездуховната общественост, която съществува. За всеки ученик наказанията са необходими, даже трябва сериозно да бъдат затегнати занапред“ заяви Диян Стаматов, директор на 119-а гимназия Акад. Михаил Арнаудов.