close
България

Крепост Туида посрещна чуждестранни гости

1

Крепост Туида отвори врати за група делегати, представители на Италия, Полша, Румъния, Турция и България. Групата е съставена от деца и учители, участващи в европейски проект по Програма ЕРАЗЪМ+ – „Не на дискриминацията и социалната изолация 2016-2018 г.  Посещението на Туида е част от програмата, изготвена по повод пребиваването на участниците в Сливен.

Общата цел на проекта е да се бори с нездравия манталитет, с неуважението и нетърпимостта срещу определени групи от хора като се  повишава информираността от ужасните последици на това поведение, за развитието на човешкото същество и използването на словото в борбата срещу омразата в училище.

Всяка една от 5-те страни партньори по проекта ще бъде домакин на работни срещи и различни дейности насочени към насърчаване на междукултурния диалог, намаляване на насилието, отпадането от училище и неравенството чрез насърчаване на ценности като толерантност, участие на учениците в мултикултурни екипи, повишаване качеството на връзката между ученици от различни културни среди да развиват своите социални и комуникативни умения, насърчаване на изучаването на различни езици и култури от европейското пространство.

Всички дейности по проекта – теоретични и практически, ще бъдат включени в брошура, която ще представлява ценен материал и ще се разпространява между училищата в региона и страните ни.
Домакини и координатори по проекта са ОУ “Христо Ботев“ – Сливен.

За посещението на групата в Крепост Туида бе изработена и осъществена специална програма свързана с целите на проекта. Пред участниците бяха представени разнообразни беседи за историята на крепостта, традиции, обичаи, демонстрации на занаяти и други елементи от бита на българите. Особен интерес имаше към средновековните игри, с които екипът на крепостта занимаваше децата през времето за отдих. Уредена бе и експозиция на изделия, свързани с пролетните празници – кукерски маски, мартеници и др. След предвидения обяд, бяха организирани работилници за изработване на мартеници. Всички участници с интерес изслушаха легендите за белия и червения конец и изработиха мартенички, които ще отнесат вкъщи.

„Надяваме се нашите гости днес да запазят един слънчев спомен от Туида и Сливен в сърцата си“,  каза ръководителят на Туида Мая Иванова.