close
България

КС: Плевнелиев не може да разпусне парламента и да насрочи избори

rosen-plevneliev

През последните 3 месеца от мандата си президентът може да назначи служебно правителство, но не може да разпусне парламента и съответно да насрочи избори.

Текстът от конституцията, в който това е записано, е пределно ясен, и затова Конституционният съд отказа да го разтълкува. Тълкуването бе поискано от Росен Плевнелиев, но топюристите отклониха молбата му и прекратиха делото.

Забраната за разпускане на парламента през последните 3 месеца от мандата на президента е несъмнена, разпоредбата е императивна, мотивира се съдът.

Според съдиите няма и празнота в конституцията – ясно е написано, че определянето на датата на изборите е свързано с разпускането на Народното събрание, което президентът не може да направи през последните 3 месеца от мандата си. В този случай това е сред първостепенните неотложни задължения на новоизбрания президент след встъпването му в длъжност.

„Конституционният съд не е консултативен орган, а упражнява правомощие за задължително тълкуване, когато има обоснован интерес от това. Няма конституционен проблем, няма противоречиво разбиране и опасност от противоречиво прилагане на въпросния текст. При липсата на неяснота и непълнота в правната регламентация, на различно виждане и правен спор между държавните институции, да се извърши абстрактно задължително тълкуване би било излизане вън от компетентността на Конституционния съд … Задължително тълкуване не може да се извършва в отговор на доктринерен спор или конюнктурни политически интереси“, пише в решението.

Против са гласували двама от 12-те конституционни съдии – Кети Маркова и Атанас Атанасов. Президентът поиска тълкуване на чл. 99, ал. 71, изречение първо от конституцията: „В случаите на ал. 5 и 6 президентът не може да разпуска Народното събрание през последните три месеца от своя мандат“.

Алинея 5 урежда хипотезата когато в парламента не се постигне съгласие за образуване на правителство. Тогава президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори в срока по чл. 64, ал. 3 /най-късно до 2 месеца след разпукането. Актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание.

Алинея 6 предвижда, че редът за съставяне на правителство – чрез рулетка в НС, се прилага и при гласуване на недоверие на Министерския съвет или на премиера. /24chasa.bg