close
България

Лекарства с дизайнерска дрога заливат пазара

lekarstva-hapcheta

Фалшиви обезболяващи са били произвеждани с дизанейрска дрога, вместо със съставки, които е трябвало да бъдат влагани в тях. Причината е, че наркотиците са излизали 15 пъти по-евтини от фармацевтичните химикали. Това става ясно от публикация в Държавен вестник, според която правителството е приело промени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Не е ясно обаче колко от фалшивите лекарства са попаднали у нас и колко са били разпространени във фармацевтичната мрежа, пише „Монитор“.

Според последни проучвания на Европол, здравното министерство и МВР у нас няма данни за заловени подобни лекарства. Това обаче не означавало, че те не са в аптечната мрежа. След решението на правителството, което е обнародвано вече, под контрол се поставят нови шест вещества чрез включването им в Списък I на Наредбата – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“. Решението е на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., ратифицирана от Република България. Новите шест вещества, които се добавят към Списък I на Наредбата, са акрилоилфентанил, карфентанил, окфентанил, тетрахидрофуранилфентанил, 4-флуороизобутирфентанил и фуранилфентанил. Те са синтетични аналози на фентанила, който е в основата на повечето дизайнерски наркотици. Според доклад на Европейската комисия от края на миналата година именно тетрахидрофуранилфентанила е в основата на много фалшиви обезболяващи, които са били залавяни през последната година. Той се е използвал за производството на аналгетици и дори антидепресанти. Причината за влагането му в хапчетата е била, че той се доставял от Китай и бил 15 пъти по-евтин от регламентираните съставки. Употребата му обаче водела до остро пристрастяване, а според данни от Европол пък злоупотребата с него причинявала сигурна смърт. От 14 употребяващи го, 12 са починали.

Друг проблем на веществото, което се внасяло легално в Европа и дори в България до преди няколко дни от Китай, бил, че то се закупувало съвсем спокойно от интернет. Не било необходимо дори да се инсталират специални програми за влизането в т.нар. тъмна мрежа. Това ставало в най-обикновени сайтове, където тетрахидрофуранилфентанилът бил замаскиран като капки за нос или като „комплект за млади химици“. Така дори тинейджъри можели да се снабдят с опасното вещество, с което спокойно да се надрусат. Цената му била пренабрежимо евтина. Започвала от няколко долара и стигала до 20 долара в най-скъпия си еквивалент за опаковка от 10 грама. До решението на Министерския съвет у нас се стигнало след доклад и препоръки на Световната здравна организация, според която тетрахидрофуранилфентанила не намира приложение в медицината, а разпространението и злоупотребата с него предизвикват висок риск за общественото здраве.