close
България

Летни занимания за 30 деца в Общностния център през юли и август

obtshnosten-centyr

В Общностен център за деца и семейства към Община Сливен стартира услугата «Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище».

Услугата ще се предлага през летните месеци юли и август, като ще бъдат организирани две групи по 15 деца. Целевата група са деца на възраст 5,6 или 7 години (след завършване на предучилищна подготовка) от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Изпълнението ще се реализира от педагог и медиатор.

Чрез предоставяне на услугата ще се ангажира свободното време надецата, като чрез участието си в организираните летни групи те ще имат не само възможност да повишат знанията и уменията си, необходими за постъпване в първи клас, но и ще повишат социалните си умения, знанията за околната среда, ще създадат приятелства.