close
България

Набират младежи в Бургас за обучения за придобиване на професионална квалификация

obtshina-burgas

Община Бургас търси младежи до 29-годишна възраст, които да включи в обучения за придобиване на професионална квалификация за следните позиции:

– Помощник-възпитател;

– Социален асистент;

– Готвач;

– Строител – специалност мазилки и шпакловки.

* Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 – Да не са били ангажирани с обучение или заетост през последните 4 месеца и да не са били регистрирани към Бюро по труда през последните 12 месеца. Да имат завършено минимум средно образование за включване в обучение за помощник-възпитател, както и завършен най-малко 10-ти клас за останалите специалности.

– ВАЖНО! Посочените условия са абсолютно задължителни. Ако не отговаря дори на едно от тях, кандидатът не може да бъде включен в обучение.

Който отговаря на посочените условия по допустимост и има желание да учи занаят, следва да представи документи за степен на завършено образование и ЕГН за извършване на справка в НАП и Бюро по труда. Документи се приемат до 17 февруари в стая 208, ет. 2, сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26. Телефонен номер за справки: 056 907 228.