close
България

Над 30% от пенсионерите взимат по-малки пенсии заради законодателните промени

pensioner

Заради промяната в пенсионното законодателство от началото на 2019 г. Националният осигурителен институт (НОИ) подготвя оценка на ефектите от влезлите в сила разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Фокусът на изследването ще бъде върху ефекта от отпадането на дохода за 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК) на лицата с пенсии, които ще бъдат отпуснати след 31 декември 2018 г.

Предварителните резултати за влиянието на промяната върху размера на индивидуалния коефициент са на базата на данни за 67 881 осигурени лица, които навършват изискуемите години за пенсия през следващата година.

Изключването на доходите за 1997, 1998 и 1999 г. и налагането на ограничение върху крайната стойност на ИК води до увеличение в размера на ИК за 56,8% от обхванатите лица, а без промяна остават размерите на ИК на 11,9%. При 31,3% обаче се получава намаление в ИК. От НОИ прогнозират в бъдеще делът на негативно засегнатите да намалее.

Предварителният анализ на данните сочи, че заради промените средният ИК ще се увеличи с 0,3%. Това показва, че от гледна точка на системата ефектът е неутрален, заключават от НОИ. Средното увеличение на ИК е 4,3% за съвкупността на лицата с увеличение и запазване на размера, а средното намаление на лицата, за които е изчислен по-нисък ИК, е 8,3%.

Очаква се промяната да доведе до намаление на разходите за пенсии с 9,1 млн. лева за 2019 г. Това е само 0,09% от общия разход за пенсии, който е заложен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година.

Към този момент намаление на размера на ИК се наблюдава предимно при лица, които в периода 1997-1998 са се осигурявали за по-малък брой месеци на високи доходи. /news.bg