close
България

Над 300 малолетни и непълнолетни се водят на отчет в педагогическите стаи в Сливенска област

deca-

312 малолетни и непълнолетни лица се водят на отчет в Детските педагогически стаи през 2017 в Сливенска област.
Броят на новозаведените на отчет през годината е 122. 79.8% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните (8 – 13 години) са 20.2% от общия брой . Момчета са 277 (88.8%), а момичета – 35, или 11.2%, като учащи са били 150 малолетни и непълнолетни лица, или 48.1%;.

През 2017 г. са снети от отчет в 76 малолетни и непълнолетни, от тях 43 лица (56.6%) – поради поправяне на поведението, а 33 лица (43.4%) – поради навършване на 18-годишна възраст. Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2017 г., са 250, като момичета са 44, или 17.6%, а момчета – 206 с относителен дял 82.4%.
През 2017 г. броят на лицата, извършители на престъпления в област Сливен, е 184.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2017 г. в област Сливен. Извършители на кражби са 132 лица, или 71.7% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. От тях най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от домовете – 43.9% (58 лица), на взломни кражби – 15.9% (21 лица), на кражби от магазини или други търговски обекти – 13.6% (18 лица).

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са 38, от които 24, или 63.2% са момичета. През 2017 г. местните комисии са образували 180 възпитателни дела. От тях 146 (81.1%) – по предложение на органите на прокуратурата. Решените дела са 155, като 111 са били решени в срок до един месец. 19 дела са били прекратени на различни основания.

През миналата година 181 деца са преминали през консултативните кабинети към местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в областта. В организираните тематични кампании за превенция са включени 4 830 лица, а с 41 деца е осъществявана превантивна възпитателна дейност. Обществените възпитатели в област Сливен са работили с 215 деца през годината. /dariknews.bg