close
България

Над 40% от данъчните декларациите подадени по интернет

internet-komputer

Над 70 000 са декларациите за облагане на доходите на физическите лица, подадени в цялата страна от началото на годината до сега, сочи статистиката на Националната агенция за приходите (НАП). От тях близо 28 500 са подадени по интернет – с електронен подпис или ПИК (персонален идентификационен номер).

От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май.

Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март, физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май.

Срокът за фирмените декларации е 31 март. Ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията – 31 март.

От НАП припомнят още, че годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година.

Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.