close
България

Над 50 000 зрелостници се явяват на матурата по български език и литература

maturi-uchenici

Днес са държавният зрелостен изпит по български език и литература за завършващите средно образование и националното външно оценяване по същия предмет за 7-класниците.

Изпитът на абитуриентите започва точно в 8.00 часа и е с продължителност четири астрономически часа. Учениците трябва да се явят 30 минути преди началото. Длъжни са да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита. Зрелостниците трябва да пишат само с черен химикал.

Изпитът по български има три модула- първият трае един час и се състои от 30 въпроса със затворен отговор, които носят 30 точки. Вторият също е един час и включва 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, като носи 40 точки. Третият модул е интерпретативно съчинение или есе, което носи останалите 30 точки до общия сбор от 100.

За да се избегне възможността за преписване вариантът за всеки следващ модул ще се съобщава след приключване на предходния, а ученикът няма да има право да работи по приключен вече модул. Така темата, върху която ще работят зрелостниците, ще се разбере около 10.00 часа.

13 500 квестори ще следят за реда при провеждането на държавните зрелостни изпити, а в залите е осигурено видеонаблюдение. Всички места са номерирани и за всеки ученик е определено конкретно място.

В 10.00 часа пък започва националното външно оценяване за седмокласници. Децата също трябва да са в училищата половин час преди началото му. Промяна във формата няма – изпитът е писмен във два модула. Първият е тест от 25 въпроса, а вторият е преразказ на непознат текст.

Работите ще се оценяват с точки, а не по шестобалната система, като максималният брой на точките е 500. Седмокласниците не трябва да забравят да носят бележник или ученическа карта, служебната бележка и само сини химикали.

Във всички изпитни зали е осигурено видеонаблюдение.

След 15:30 ч. на сайта на министерството ще бъдат публикувани изпитните варианти и ключ с верните отговори и за двата изпита.