close
България

Най-бързо вдигат заплатите на брокерите на имоти

broker-imot

Най-бързо вдигат заплатите на брокерите на имоти, показват данните на Националния статистически институт. След това се нареждат заетите в промишлеността и развлеченията. През второто тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват средно със 7,3% спрямо второто тримесечие на 2015 г. Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите – с 6,6%, и в строителството – с 6,7%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на миналата година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ – с 12,2%, „Преработваща промишленост“ – с 10,6%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9,2%. Най-нисък ръст на разходите за труд е отчетен в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 0,8%, и „ Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 1,6%. Намаление на общите разходи за труд се отчита само в сектора „Добивна промишленост“ – с 0,3%. /standartnews.com