close
България

Най-висока е раждаемостта в Сливенска област

bebe45288

2 391 деца са родени в област Сливен през 2017 година. От тях живородените са 2 372 или 99.2%. От всички живородени през 2017 г. 1 217 са момчета, а 1 155 са момичета. Брачните  живораждания са 674, а извънбрачните са 1 698 или 71.6% от всички живородени.

Коефициентът на раждаемост през 2017 г. е  12.5‰ и отново е най-високият за страната.

Броят на живородените от майки под 18 години е 391. Най-голям е броят на жените родили на възраст 17 години – 166 майки, след тях са тези на възраст 22, 24 и 27 години – по 135, а на следващо място са майките на възраст 18 години – 133. Броят деца, родени от жени на възраст над 40 години е 33.

В областта броят на умрелите е 2 890 души или със 118 повече спрямо предходната година. Смъртността сред мъжете (16.7‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.0‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 131 мъже.

Коефициентът на детска смъртност за област Сливен е 12.6‰. Той бележи ръст спрямо 2016 г. с 4.0 пункта. /dariknews.bg