close
България

Най-много проверки за насилие над животни са направени в Хасково и Ямбол

kone

Общият брой получени искания за съдействие от МВР във връзка с осъществяване на контрол за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните, в периода 1 януари 2015 г. до момента, е 58 броя за страната. Проведените съвместни мероприятия и проверки между органите на Националната ветеринарномедицинска служба и МВР са 104 броя.

Това заявява вътрешният министър Валентин Радев в отговор на въпрос на депутата Анелия Клисарова във връзка с действията на МВР по отношение на контрола и предотвратяването жестокостта към животни.

Най-много регистрирани съвместни мероприятия и проверки има на територията на ОДМВР-Хасково – 38 на брой, извършени от служителите на ОДМВР-Хасково и служители на „Ветеринарномедицински център”-Хасково. Получените искания за съдействие в ОДМВР Ямбол са 14. Проведените съвместни мероприятия и проверки по сигнали за предотвратяване на насилие към животните са 19 броя.В останалите областни дирекции на МВР, сигналите за съвместни мероприятия и извършени проверки са единични случаи, а за някои областни дирекции в страната, няма получени сигнали, се казва още в писмения отговор на министъра.

Резултатите от извършените проверки са: Принудително отнемане на дребни преживни животни в полза на държавата. Принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на животни. Предприемане на санитарни мерки за предотвратяване разпространението на заболявания по животните. Извършване на проверка на нерегистрирани животновъдни обекти, както и по подадени сигнали в електронните медии и средствата за масова информация. Съставяне на констативни протоколи и даване на задължителни писмени предписания. В допълнение са извършени проверки в 32 общински приюта за животни на територията на страната, съвместно с органите на съответните областни дирекции за безопасност на храните.

Собственик изостави стадо коне в Осоговската планина, в резултат на което 70 от тях починаха. Прокуратурата започна проверка, както и органите на полицията и БАБХ. Предмет на проверка е и информацията, че стадото коне е било отглеждано със средства, отпуснати по програми на ЕС. Министерството на земеделието, храните и горите възложи проверка и на собственика на конете Петър Пищалов. /БГНЕС