close
България

Намаляват децата в детските градини в Сливенско

detska-gradina

През учебната 2016/2017 г. броят на детските градини в област Сливен е 63 и остава непроменен спрямо 2015/2016 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2016/2017 г. е 6 287, което е с 261, или с 4.0% по-малко от броя им през предходната година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 100, като за община Сливен е значително по-голям – 153, отколкото за останалите общини Твърдица – 82, Котел – 67 и Нова Загора – 51. Средният брой деца, формиращи една група е 23, като в общините Сливен и Твърдица този брой е 24, в община Нова Загора – 21 и в Котел – 18, съобщават от Областната администрация

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 487, от които 462 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 4 учители. Повече от половината от персонала (60.6%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен.

В началото на учебната 2016/2017 година учебни занятия се водят в 62 общообразователни и специални училища, като броят на учениците тях е 19 227. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява със 158, или с 0.8%.

През 2016 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1 388 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 526 души.

Учителите в общообразователните и специални училища през учебната 2016/2017 г. са 1 211, или с 26 повече в сравнение с предходната година. На една паралелка в дневните общообразователни училища се падат средно по 23 ученици.

Професионалното образование и обучение през учебната 2016/2017 г. в област Сливен се осъществява в 13 професионални училища (по изкуства и спортни, професионални гимназии и професионални колежи с прием след средно образование). Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 680 и в сравнение с предходната учебна година намалява със 114, или с 3%.

Средно образование в професионалните гимназии, професионални училища и училища по изкуствата за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2016 г. са получили съответно 61 и 477 учащи. В тях учителите са 275 души.