close
България

Намаляват приходите от нощувки в Сливенско

hotelska-staq

През януари 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това съобщават от Областна администрация – Сливен.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през януари 2017 г. в област Сливен е 3 430, като е намалял с 25.4% в сравнение с януари 2016 г. Реализираните нощувки от български граждани са 2 760 и са намалели с 29.0% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 5.9%, спрямо януари 2016 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 96, Франция – 88 и Италия – 73.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 г. в област Сливен е 7.5%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 1.4 процентни пункта.

През януари 2017 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 2 258 и е намалял с 21.2% спрямо януари 2016 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 87.3%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през януари 2017 г. са 286 и са със 76 (21.0%) по-малко спрямо същия месец на 2016 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от САЩ – 38, Италия – 27 и Турция – 26 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през януари 2017 г. са 134 898 лв. и са намалели с 24.5% спрямо януари 2016 година.