close
България

НЗОК с поредна стъпка към въвеждане на електронното здравеопазване

nzok

Поредна стъпка към електронното здравеопазване въвежда от днес Здравната каса. Всеки гражданин, който посети Районна здравноосигурителна каса по какъвто и да е повод, ще получи безплатно свой уникален код за достъп до електронното си медицинско досие.

С въвеждането на уникалния код за достъп започва кампания за засилване на обществения контрол върху изразходваните средства от Касата за закупуване на медицински услуги в полза на пациентите. С този код всеки гражданин ще може да проверява дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени.

Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до Районната или Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи ще извършат проверка, като хората ще бъдат информирани за резултатите от нея. Ако е необходимо, ще има и корекция в електронното здравно досие.