close
България

Нови и по-строги правила и санкции за учениците

klasna-staq-uchilitshe

По-сериозни наказания за учениците, ако закъсняват за час. Това предвижда Наредбата за приобщаващо образование, която вече е в сила, съобщава NOVA.

Досега, ако закъснеят за час учениците получаваха 1/3 неизвинено отсъствие. Вече при закъснение до 20 минути за час наказанието ще бъде 1/2. И така по-бързо ще се стига до максималния позволен брой.

А той се запазва без промяна – не повече от 15 за една учебна година.

Ученикът ще може да отсъства до 3 дни в една учебна година с бележка от родител, ако класният позволи. За отсъствия до 7 дни родителят ще трябва да поиска разрешение от директора.

По-сериозното наказание при закъснение за час е по предложение именно на директора на 51-во училище – Асен Александров.

По-бързото трупане на неизвинени ще доведе до по-бързи наказания. Например при 5 отсъствия по неуважителни причини за месец се спират детските.

Ако ученикът закъснее повече от 20 минути, ще се брои за цяло отсъствие. Обикновено децата закъсняват за часовете до 10 минути.

И още едно правило – учениците ще трябва да предават извинителните бележки от лекар до три дни, след като са се върнали на училище.

Но да извиниш отсъствие не е толкова трудно, твърдят децата.