close
Свят

Нови общоевропейски правила за безопасността на дроновете

dron

Евродепутатите подкрепят нови правила за гарантиране на безопасното използване на дронове и подкрепа за развитието на пазара.

Днес евродепутатите ще гласуват договорения със Съвета проект за ключови общоевропейски принципи за дроновете и техните пилоти, който цели да гарантира безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.

Например операторите на дронове ще трябва да спазват безопасно разстояние от други ползватели на въздушното пространство, а самите дроновете следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не излагат хората на риск.

На фона на нарастващото използване на дронове Комисията предложи общоевропейски изисквания , като част от преработените правила за безопасност на гражданското въздухоплаване. Те целят подобряването на безопасността на дроновете и стимулиране на развитието на пазара, което в момента е затруднено от фрагментираните национални правила. Понастоящем дронове с тегло под 150 кг са регулирани на национално ниво.

Евродепутатите добавят, че пилотите на дронове, представляващи риск за човека, трябва да бъдат регистрирани, а дроновете да бъдат регистрирани за лесна идентификация.

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и Европейската комисия ще бъдат отговорни за разработването на по-подробни общоевропейски правила въз основа на тези ключови принципи.

Те ще определят за кои дронове ще бъде необходима сертификация въз основа на риска, свързан с тяхното предназначение. Трябва да бъдат разписани и условията, при които дроновете ще бъдат оборудвани с функции като навлизане в определени височинни и географски зони и максимални граници на оперативно разстояние, избягване на сблъсъци и автоматични функции за кацане.