close
България

НСИ: 1 474 лева e общият доход на лице от домакинство

pari

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 474 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7%, отчитат от НСИ. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%), следван от доходите от пенсии (28.1%) и от самостоятелна заетост (6.6%).

Спрямо второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата остава без промяна, доходът от пенсии се увеличава с 1.8 процентни пункта, а доходът от извън работна заплата намалява с 1.4 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
• Доходът от работна заплата нараства от 769 на 835 лв. (с 8.6%).
• Доходите от пенсии нарастват от 356 на 413 лв. (с 16.1%).
• Доходът от самостоятелна заетост нараства от 93 на 97 лв. (с 4.8%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 46 на 35 лв. (с 24.4%).

През второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%, а делът на дохода от натура е 1.2%.

Спрямо второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.0 процентен пункт, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:
• Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 388 на 419 лв. (с 8.0%);
• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 11.0% ).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 196 на 213 лв. (с 8.6%).
• Разходите за здравеопазване се увеличават от 69 на 77 лв. (с 10.4% ).
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 135 на 161 лв. (с 18.7% ).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 40 на 53 лв. (с 31.3% ).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 162 на 182 лв. (с 12.2%).