close
България

Областният управител на Сливен ще предостави терен за изпълнение на проект за деинституционализация на грижата за деца

Tub_bolnica-sliven

От министерство на здравеопазването поискаха от областния управител на Сливен Чавдар Божурски да предостави имот във връзка с подготовката на проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на грижата за деца“, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. „Предложих от терена на поземления имот на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“, който общо е около 27 дка, да се отреди имот от 600-1000 кв.м. за нуждите на проекта,“ каза Божурски.

На пресконференция той припомни хронологията на ликвидацията на лечебното заведение. През 2010 г. е взето решение на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването, да се прекрати, чрез ликвидация СБАЛББ – Сливен, а лечебната дейност на прекратеното дружество да се осъществява от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД. Назначени са ликвидатори, а срокът за ликвидация е удължаван два пъти. Това така и не се е случило.

„Вече 5 години кореспонденцията с Министерство на здравеопазването продължава. Веднага след встъпването ми и аз самият алармирах отново за състоянието на имота. Тъй като не е предвидена правна възможност за удължаване на срока по ликвидация, отново се обърнах към министъра на здравеопазването с настояване да предприеме други законови действия за приключване на процеса по ликвидация,“ съобщи Божурски и допълни: „Законодателят е предвидил възможност, при системно неизпълнение на задълженията на назначените ликвидатори, да бъде прекратена дейността им по изпълнение на сключения договор.“