close
България

Облекчения при регистрацията в Бюрата по труда

rabota-buro

Търсещите работа вече не трябва да предоставят трудова книжка. Данните за професионалния им опит ще се събират по служебен път.

Безработните, които се регистрират в бюрата по труда, трябва да носят само документ за самоличност, диплома за завършено образование и сертификати за придобити допълнителни квалификации. Представянето на трудова книжка вече не е задължително, информира БНТ.

Трудовите посредници могат да проверят по електронен път професионалния опит на регистриращите се безработни.

Проверка ще се прави само ако посредниците не получат достатъчно информация за професионалния опит на безработния.