close
България

Община Бургас обучава младежи за придобиване на професионална квалификация

mladeji-profesionalna-kvalifikaciq-burgas

Обучителният курс за придобиване на професионална квалификация на млади хора до 29 години, който е част от проекта на Община Бургас „Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост“, стартира днес.

Все още има възможност за записване на нови кандидати в обучителните модули за позициите: помощник-възпитател; социален асистент; готвач и строител – специалност мазилки и шпакловки.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: да не са били ангажирани с обучение или заетост през последните 4 месеца и да не са били регистрирани към Бюро по труда през последните 12 месеца; да имат завършено минимум средно образование за включване в обучение за помощник-възпитател, както и завършен най-малко 10-ти клас за останалите специалности.

Посочените условия са абсолютно задължителни и кандидатите трябва да отговарят на всяко от тях, за да бъдат включени в обучението.

Необходимо е да се представи само документ за степен на завършено образование и ЕГН за извършване на справка в НАП и Бюро по труда.

Документи се приемат в стая 208, ет. 2, сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

Телефонен номер за справки: 056 907 228.