close
България

Община Бургас с кампания за действия при извънредни ситуации

22817

Информационна кампания как да действаме при извънредни ситуации стартира отдел „Управление при кризи“ към Община Бургас. В специално изработените брошури  и информационни материали са представени нагледно стъпките, които трябва да се предприемат при земетресения, пожари, наводнения, свлачища, гръмотевични бури, снежни бури и измръзване, високи температури, промишлени аварии и при заплаха от терористичен акт.

Материалите се разпространяват в училища, детски градини, кметства на населени места и  обществени институции.

Привилата за действие при извънредни ситуации са публикувани и  в електронния сайт на общината.

В правилата за оцеляване при бедствия, аварии и терористични актове, разработени от отдел УКОМП, са включени и телефоните на дежурния денонощен център на Община Бургас – 056/ 841560, на РС „Пожарна безопасност и защита на населението – „056/ 84 4244 и Единния европейски номер за спешни повиквания 112.