close
България

Община Бургас успя да вмъкне и покрит басейн в проекта за нов социален център във “Ветрен”

5542

Община Бургас започна изпълнението на проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и  соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“, ДБФП № РД-13-144/14.09.2016 г., финансиран по мярка 5 от Програма BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, осъществявана с финансовата подкрепа на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

Вече се извършват строително-ремонти дейности в сградата. Предстои да се достави необходимото специализирано медицинско оборудване и обзавеждане за Центъра, който ще се намира в квартал „Ветрен“. На по-късен етап ще се проведат обучения за родители, медицински и немедицински специалисти, доброволци.

Още една добра новина, свързана с този проект, е одобреното предложение на Община Бургас за разширяване на обхвата му с изграждане на покрит басейн за подводна рехабилитация към центъра. То бе подадено през късната есен на миналата година, а към днешна дата вече е сключено необходимото споразумение за допълнително финансиране между Община Бургас и Министерство на здравеопазването.

За ползвателите на новия басейн са предвидени помещения за предварителна подготовка на децата за влизане във водата, душове, съблекални, санитарен възел, помощни помещения и помещение за терапевт, съгласно нормативните изисквания.

За осигуряване на достъпна среда, в басейна ще бъде монтиран подвижен лифт, чрез който, с помощта на асистент, децата с ограничена подвижност биха могли лесно и удобно да се потапят във водата и да излизат от нея. Заниманията във водата ще се извършват с помощта на допълнителни средства – велоергометър и бягаща пътека за подводна хидротерапия, които служат за подпомагане на движенията при децата и по-лесното им извършване във водна среда. Те също ще бъдат осигурени в рамките на проекта, партньор в чието изпълнение е „Диагностично – консултативен център I“ – Бургас.