close
България

Община Нова Загора: Да бъдем отговорни и съпричастни към животните!

bezdomno-kuche

Бездомните кучета са заплаха за здравето и проблем за санитарно-битовите условия в населените места. Нивото на безпокойство към настоящия момент нараства и от присъединяването на домашни животни към сформираните групи от безстопанствени такива, във връзка с периода на размножаването им. С оглед на това, както и на действията, които Общинска администрация е започнала в изпълнение на програмата за безстопанствени кучета, апелираме собствениците на домашни животни да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на бягството им от домовете.

Уважаеми съграждани,

Припомняме Ви, че не се допуска храненето на безстопанствени животни със сурови животински продукти на обществени места. Учтиво Ви призоваваме за спазване на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община нова Загора.

Нека да бъдем отговорни и съпричастни!