close
България

Община Нова Загора приключи успешно поредния проект по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.

1

Управляващият орган на Оперативната програма одобри представения отчет по проект „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление  „Полиция” – Нова Загора”.

Обновената по проекта  административна сграда на РУ „Полиция” допълни новата панорама на площада. Изграденото през 1936 г. Околийско управление е с нов облик, напълно отговарящ на респекта, който заслужава институцията, представляваща МВР в града.

„Освен красивата сграда в централната част, удовлетворение ни носи и фактът, че допринесохме за това служителите на МВР в нашия град да работят при по-добри условия.” – каза кметът Николай Грозев.