close
България

Община Поморие кандидатства с проект за създаване на „Дом на изкуствата”

obtshina-pmorie

Община Поморие успешно внесе свое проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за програмен период 2014-2020 г., за реконструкция на паметник на културата в културен център „Дом на изкуствата“ в Поморие.

Проектът е за изграждане на културен център в сградата на бившия Пионерски дом, която е културна ценност от местно значение. Проектът включва реконструиране на сградата, възстановяване на автентичния ѝ вид и превръщането ѝ, заедно със съществуващата танцова зала към Центъра за работа с деца, в нов културен център и Дом на изкуствата.

Партерът на сградата ще се обособи като Арт-клуб с изложбени площи. Стаите на етажа ще се оформят като ателиета за актьорско майсторство, рисуване, моделиране и пеене. Танцовата зала и сервизните помещения също ще бъдат основно ремонтирани, а сградата – изцяло санирана.

„Проектът ще бъде реализиран в партньорство с турския град Инедже, с който ни свързват дългогодишни отношения. Именно Инедже е родното място на поколения тракийски българи, които през 1913 година са били изселени от родното си място и чиито потомци днес живеят в Поморие. Партньорството в този проект е още една стъпка към приятелството, което от дълги години свързва двата града.”, каза кметът Иван Алексиев.

Проектните дейности, освен че ще превърнат старата сграда в Поморие в „Дом на изкуствата“, ще модернизират природната местност „Чамлак“ в Инедже, чрез изграждане на пешеходни пътеки, велосипедни маршрути и нови туристически съоръжения.