close
България

Община Сливен организира базар за продажба на мартеници

martenici

Кметът на община Сливен Стефан Радев издаде заповед за организиране на базар за продажба на мартеници. Традиционният базар ще се състои от 13 февруари до 2 март 2017 година.

Определените места за търговия на открито през посочения период са на бул.”Цар Освободител”, ОП „Общински пазари”, микропазарите в кварталите ”Българка”, „Сини камъни”, ”Дружба” и ”Даме Груев”.

Таксата за търговия с мартеници на открито е 4 лв./кв.м. на ден за централна градска част и 3.50 лв./кв.м. за кварталите, като не се допуска ползването на повече от две места от един търговец. От днес започна издаването на разрешенията при условията на законовите разпоредби.

Заповедта е на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на разпоредбите на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на община Сливен.