close
България

Община Сливен с нови банкови сметки

obtshina-sliven

Община Сливен уведомява всички граждани, че от 1 февруари 2017 година преминава на обслужване към Общинска банка“ АД. Новата сметка, по която се извършват плащанията за местни данъци и такси, е:

Община Сливен – приходи от МДТ /местни данъци и такси/, сметка 7311, IBAN – BG 03 SOMB 9130 84 28713744

Кодове и видове плащания :

44 14 00 – патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти

44 22 00 – данък върху наследствата

44 23 00 – данък върху превозните средства

44 24 00 – такса „битови отпадъци“

44 25 00 – данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 34 00 – други данъци /пътен данък/

44 80 07 – такса „административни услуги“

44 80 13 – такса за придобиване на куче

44 28 00 – туристически данък

За улеснение на гражданите, новите сметки са посочени в сайта на общината, в рубриката „Местни данъци и такси”. Те са публикувани в таблица на посочения линк, http://www.sliven.bg/index.csp?f=MestniDanaciTaksi