close
България

Община Сливен ще наеме 60 трайно безработни младежи

DSC04986

Община Сливен ще наеме 60 трайно безработни младежи за период до 6 месеца, обучени по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”. Това стана ясно на проведена в края на миналата седмица пресконференция и кръгла маса.

Проектът предостави възможности за обучение на 78 младежи по професията „работник в озеленяването” и част от професията „помощник в строителството”. Основна цел на дейността е младежите да придобият професионални умения по двете професии, кадри от които са необходими за поддържането на обществените места в Сливен и някои от малките населени места на територията на общината. Всички завършиха успешно обучението, като 38 младежи ще получат удостоверение за професионално обучение за част от професията „помощник в строителството”, а останалите 40 младежи – свидетелство за професионална квалификация по професията „работник в озеленяването”.

Проектът започна на 1 август 2016 година. Срокът на неговото изпълнение е 16 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лева. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е община Сливен, в партньорство със сдружение „Бизнес център /Бизнес Инкубатор – Сливен“, сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД.