close
България

Общински съвет Нова Загора избра представител в Общото събрание на „ВиК-Сливен”

nova-zagora

В късния следобед на 14 ноември се проведе 31-то извънредно заседание на Общински съвет Нова Загора. Проектът за дневен ред включваше само една точка – упълномощаване на представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „ВиК – Сливен, което ще се проведе на 16 ноември.

Общинските съветници гласуваха единодушно за такъв да бъде избран Нейчо Минчев, заместник-председател на Общински съвет.

Те упълномощиха избраният представител да внесе за разглеждане по т.4 от дневния ред на Общото събрание актуални въпроси, свързани с увеличените цени на водоснабителните и канализационни услуги в Община Нова Загора.