close
България

Отделят млечните продукти на различен щанд от имитиращите

sirene i kashkaval

В магазините за храни имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, ще бъдат отделени на различни щандове от истинските млечни продукти. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти от 2012 г. Документът е предоставен за обществено обсъждане в интернет. Имитиращите продукти ще се продават предварително опаковани, ще бъдат поставени на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти. Отделните щандове или обособените за целта места ще бъдат ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“.

С промяната на наредбата изрично ще се забрани употребата на думата „млечен“ или нейни производни в наименованието на имитиращите продукти, както и други наименования, използвани за означаване на различните видове млечни продукти. Актуализират се също съответните разпоредби в наредбата във връзка с настъпилите промени в европейското и националното законодателство, имащи отношение към млечните и имитиращите продукти.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета дефинира „млечните продукти“ като продукти, получени изключително от мляко, с разбирането, че могат да се добавят вещества, необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за замяна, цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. С оглед на това, имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, не са млечни продукти (тъй като в състава им има добавена немлечна съставка) и не могат да бъдат етикетирани и предлагани на пазара като такива. /agrozona.bg