close
България

Откриха обновеният площад „Жени Патева“ в Бургас

plotshat-jeni-pateva

Въвеждането в експлоатация на два знакови обновени обекта бе отбелязано днес в Бургас не с официална церемония, а с детски празник. Това са площад „Жени Патева“, разположен пред Агенцията по вписванията, и улица „Фердинандова“. Благодарение на осигуреното чрез ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. финансиране, те станаха много по-привлекателни и удобни за използване от бургазлии и гостите на града.

Площад „Жени Патева“ от десетилетия се ползва като социално пространство за отдих и игри. През него се минава, за да се стигне до сградата на Агенция по вписванията /Стария съд/. Съвсем наблизо е и ДТ „Адриана Будевска“. Цялото това пространство бе изключително амортизирано с годините. След многократни настоявания от страна на кмета Димитър Николов пред държавната власт, заради състоянието на разпад, в което бе изпаднала сградата на Агенция по вписванията, тя бе ремонтирана, а Община Бургас успя да реконструира пространството около нея, включително площад „Жени Патева“ и съседни улици.

Днес площадът е оформен като  представително място, удобно за отдих, игри, масови прояви и временни изложби на открито. Срещу него е разположена детска площадка за възрастова група от 3 до 12 г. и две симетрично разположени беседки в прилежащата зелена площ. Настилката е ударопоглъщаща, монтирана е ограда с височина 1 м. Устроени са два вход/изхода с широчина 2 м. Поставени са 5 бр. съоръжения за игра – едно от тях е предназначено за ползване от хора с двигателни увреждания. От двете страни на детската площадка са поставени архитектурно – художествени елементи от полимер. От северната страна те изписват „ПЛОЩАД“, а от южната-„ЖЕНИ ПАТЕВА“. Тези елементи не са само за красота, те са и места за сядане. Цялото пространство е наситено с нови пейки, кошчета за отпадък, информационни табла.

В близост са монтирани подземни контейнери за събиране на отпадъци. Под повърхността е изграден подземен резервоар, който събира дъждовните води, попадащи на територията на площада, а впоследствие те се използват за поливни нужди. Осветлението е ново, енергоефективно и допълнено със соларни панели. Поставено е видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността на средата и намаляване случаите на вандализъм.

Улица „Фердинандова“ пък е основна за ЦГЧ и к-с „Възраждане“. Нейната реконструкция включва рехабилитация на уличните платна и тротоарните настилки. Въведена е промяна в организацията на движение по улицата, която стана еднопосочна /така бе увеличен броят на местата за паркиране/. По протежението й са поставени нови елементи на градското обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, колчета и анти паркинг – болард елементи. Монтирано е енергоефективно улично осветление. Част от старите дървета са премахнати, но на тяхно място са засадени нови екземпляри от по-подходящи видове. Това направи улицата много по-комуникативна, удобна и безопасна.

Гости на днешния детски празник бяха зам.-кметовете на община Бургас – Руска Бояджиева и Чанка Коралска, председателят на местния парламент Костантин Луков, главният секретар на Областна управа – Валентин Люцканов.

Реконструкцията на площад „Жени Патева“ и ул. „Фердинандова“ е част от проекта „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. „Възраждане“ и „Меден Рудник“ – етап 1″, договор № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.