close
България

Офелия Кънева: Чрез Националната информационна система ще изведем децата на светло

ofeliq-kaneva

Държавна агенция за закрила на детето участва в годишната среща на местните власти, която беше организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и се проведе в Албена от 15 до 17 октомври 2017 г.

Офелия Кънева запозна местните власти с важността от изграждането на Национална информационна система за деца в България, каквато е регламентирана още през 2008 г. от българското законодателство. Председателят на Държавната агенция изложи своята визия и решимостта си да направи всичко възможно да се реализира системата. С нея ще изведем децата на България на светло, подчерта г-жа Кънева.

Това ще се случи чрез създаване на софтуерен хъб, в който ще влизат данните от всички институции, работещи за закрила на детето – Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на вътрешните работи, Министерство на младежта и спорта, Министерството на правосъдието, Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и не на последно място общините.

Чрез въвеждането на тази иновация ще се улесни установяването на истинността на сигнала и по-важното – ще се съкрати значително времето за спасяване на дете в риск; ще се постигне реална подкрепа на професионалистите и ще се осигури ефективност в грижата за децата. Благодарение на националната информационна система ще може да се реагира в рамките на от двайсет минути до два часа, докато сега са нужни три до четири месеца.

На форума на НСОРБ г-жа Кънева бе придружена от Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, която разказа пред кметовете, общинските съветници и членовете на Правителството за мисията, визията и стратегията на Съвета.

Тя разясни, че Съветът на децата е правителствен консултативен орган, който активно участва във вземането на решения, касаещи настоящето и бъдещето на децата и участва в работни групи към Министерския съвет.

Йоана с гордост запозна аудиторията с Българския модел за детско участие, който вече се въвежда като добра практика в много други държави и се оценява високо от международните организации.

Присъстващите представителите на местната и централна приветстваха изложението на Йоана Захариева и поеха ангажимента да подкрепят и популяризират дейността на Съвета на децата по-активно.

Присъствието на представител на Съвета на децата е прецедент за провежданите вече повече от десетилетие годишни срещи на местната власт. /БГНЕС