close
България

Повече сватби през 2017-та в Сливенско

svatba

Естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен – минус 518 души. За предходната година той също е отрицателен (- 445 ) души. Стойността на коефициента на естествения прираст в областта (разликата между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е  минус 2.8‰, което  отрежда на областта по-добра позиция спрямо средното за  страната (- 6.5‰ ).

Механичният прираст на населението (разликата между заселените и изселените) е минус 837 души, като заселените са 3 551, а изселените съответно 4388 души. От всички изселили се 3 268 са се преселили в друго населено място в страната.  Най-голям е броят на преселилите се в областите Стара Загора – 459, София (столица) – 377 и Бургас – 307. В чужбина са се изселили 1 120 души.

През 2017 г. заселилите се в област Сливен от чужбина са 747, а 2 804 са заселените от други населени места в страната и областта. Най-голям е броят на преселените от област Бургас – 269, Ямбол – 243 и Стара Загора – 240 души. Сключените бракове през 2017 г.  в Сливенска област са 855, което е със 78 повече от предходната  година. Най-голям брой бракове са сключени в община Сливен – 543.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.5 и 29.6 години. Броят на регистрираните бракоразводи е 243 – с 36 повече  от тези през 2016 г. /dariknews.bg