close
България

Поредна среща на ученици от Френската гимназия – Бургас с административното правосъдие

Лекция с.Драгнева-1

За разликата между административен и апелативен съд, за нарушенията и наказанията при шофиране и за правото да защитаваш дома и семейството разговаряха в продължение на един учебен час десетокласници от гимназията “Г.С.Раковски“ и съдия Даниела Драгнева от Административен съд – Бургас.

Съдия Драгнева представи пред учениците лекцията за структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт в Република България. След кратката теоретична част урокът премина в дискусия, в която магистратът обясни и изискванията за поведението в съдебната зала. „Телефоните са задължително изключени, а гражданите говорят само, ако им бъде дадена думата от съдията, който ръководи заседанието“, сподели пред младежите лекторът. В противен случай съдът може да наложи глоба за нарушаване на реда в залата.

От своя страна учениците поискаха да разберат как да реагират, ако бъдат спрени от пътен полицай, докато са зад волана на автомобил. Магистратът посъветва гимназистите да не употребяват алкохол преди шофиране и предупреди, че наркотичните вещества могат да се открият в кръвта, дори ако са взети дни по-рано. Съдия Драгнева призова бъдещите млади шофьори никога да не пренебрегват изискванията и за наличие на аварийния комплект в колата. „Пожарогасител, аптечка и триъгълник могат в неочаквано критична ситуация на пътя да спасят човешки живот“, каза в заключение бургаският съдия.

Откритият урок е част от образователния цикъл лекции, които съдии от АдмС – Бургас изнасят за втора година пред ученици от десетите класове на Френската гимназия в Бургас, по програмата на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.