close
България

Потвърдиха присъдата на медицински управител, присвоил пари на ЕС

temida-syd

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд потвърди присъда от две години лишаване от свобода на Желязко Желязков, присвоил средства по проект за лекарски стаж в Европейския съюз. Съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години.

Желязков е признат за виновен в това, че в периода от 20.10.2003 год. до 24.02.2004 год. в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – управител на сдружение Асоциация „Грижа за здравето”, присвоил чужди пари – сумата от 9 870,01 евро, равняващи се на 19 304,04 лева, собственост на ЕС, представляващи част от първоначално финансиране от 60 % по Проект „Лекарски стаж в Европейския съюз”. Средствата са били връчени в качеството му на управител и поверени да ги управлява съгласно Договор за отпускане на финансова помощ, сключен между Център за развитие на човешки ресурси /ЦРЧР/, Национална агенция-България на програмата на ЕС за професионално обучение „Леонардо да Винчи” и сдружение Асоциация „Грижа за здравето” .

През февруари 2003г. от Асоциация „Грижа за здравето“ подали документи в ЦРЧР за кандидатстване по проект „Лекарски стаж в Европейския съюз”, целта на който била практическо обучение чрез стаж на български студенти, които завършват медицина. Общата сума на проекта била 72 050 евро и през юни същата година договорът бил сключен. Задължителни по условията на проекта били курсове по езикова и културна подготовка на участниците в стажа, които обаче не били проведени. От доказателствата по делото е станало ясно, че са издавани фактури за дейността без да е осъществена такава. Безспорно е било установено , че част от европейски средства по проекта – в размер на 9 870,01 евро или 19 304,04 лева не са изразходвани в съответствие с договора. Вместо това подсъдимият се отнесъл с е тях като със свои пари – изтеглил ги от разплащателната сметка, не ги заплатил за предвидените по договора цели, но въпреки това отчел, като двете инстанции са посочили, че Желязков е ги е присвоил с цел лично облагодетелстване.

Желязко Желязков е осъден да заплати на гражданския ищец Център за развитие на човешките ресурси сумата от 19 304.04 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на РБългария в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.