close
България

Почти 12% ръст на пътуванията зад граница през ноември

samolet

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2017 г. са 417.6 хил., или с 11.8% над регистрираните през ноември 2016 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство – с 22.2%, Германия – с 21.6%, Турция – с 16.0%, Сърбия – с 13.5%, Австрия – с 10.7%, Италия – с 6.2%, Испания – с 4.9%, бившата югославска република Македония – с 3.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Франция – с 5.7%, Румъния – с 4.3%, Гърция – с 0.3%, и други, информират от НСИ.

В сравнение с ноември 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 16.3%, с други цели – с 10.4%, и с цел почивка и екскурзия – с 9.8%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46.2%, следвани от пътуванията със служебна цел – 27.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 26.0%.

През ноември 2017 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 109.1 хил., Гърция – 74.6 хил., Румъния – 41.3 хил., Сърбия – 31.9 хил., Германия – 21.2 хил., бившата югославска република Македония – 21.1 хил., Италия – 15.3 хил., Австрия – 14.0 хил., Обединеното кралство – 13.6 хил., и Испания – 10.4 хиляди.

През ноември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 556.1 хил. (табл. 2 от приложението), или с 6.1% повече в сравнение с ноември 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 11.5%, с цел почивка и екскурзия – с 9.8%, и с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 1.3%. Транзитните преминавания през страната са 28.2% (156.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България. От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.0%, или с 5.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Полша – с 11.6%, Гърция – с 6.5%, Румъния – с 6.3%, Обединеното кралство – с 5.5%, Испания – с 0.8%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Франция – със 7.2%, Австрия – с 4.8%, Италия – с 2.7%, Германия – с 2.3%, и други. Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“  – с 8.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 14.3%.През ноември 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 45.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 32.8%, и със служебна цел – 21.7%.

Най-много посещения в България през ноември 2017 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 128.4 хил., Гърция – 96.9 хил., Турция – 89.5 хил., бившата югославска република Македония – 41.8 хил., Сърбия – 40.9 хил., Германия – 17.0 хил., Украйна – 14.6 хил., Обединеното кралство – 10.0 хил., Италия – 8.7 хил., и Франция – 6.9 хиляди.