close
България

По-скъп газ с 3% иска „Булгаргаз“ от 2018 г.

priroden-gaz

„Булгаргаз“ предлагат увеличение на цената на природния газ с близо 3% от 1 януари 2018 г. Това съобщиха от пресцентъра на „Булгаргаз“ ЕАД.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2018 г. в размер на 352,93 лв./хм3 или 33,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за четвърто тримесечие на 2017 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за утвърждаване цена за І-во трим. на 2018 г. се изменя както следва:
– увеличение с 2,83 % или 9,71 лв./хм3;
– увеличение с 3,91 % или 1,26 лв./MWh.

Тарифите са две – за количество и за енергия, заради изисквания на Европейската комисия.