close
България

Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост

ministerski-savet

Министерският съвет отне от МВР поради отпаднала необходимост правото на управление върху имоти в страната, ползвани от „Специалната куриерска служба“, и го предостави на Държавната комисия по сигурността на информацията. Решението е следствие от приетите от началото на 2017 г. промени в Закона за МВР, според които дирекция „СКС“ преминава от вътрешното ведомство в структурата на ДКСИ. Имотите се намират София, Монтана, Шумен, Велико Търново, Видин, Русе, Ямбол, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Бургас и с. Лозно, община Кюстендил.

Терен от 41 дка и построените в него сгради, ползвани от Професионалната гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ в с. Георги Дамяново, област Монтана, става общинска собственост. Това се налага поради обявяването на учебното заведение за общинско и изваждането му от структурата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ получава девет имота с обща площ 10 дка за изграждане на пътен надлез в с. Триводици. Терените са дарени безвъзмездно от община Стамболийски на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изграждането на пътен надлез в селото ще осигури преминаване на жп линията Септември – Пловдив. Съоръжението ще бъде построено в рамките на проекта за модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив, финансиран със средства от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Одобрена беше и промяна в решение на МС от 2002 г., с което се допълва имуществото, предоставено за управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“. С промените към предоставените за управление на предприятието активи се добавят имоти и вещи на закритите Войски на Министерството на транспорта, както се отстраняват също неточности и липси в описанията им.

Поради отпаднала необходимост от НАП беше отнето правото на управление върху имот в Самоков – партерни помещения в сграда на ул. „Македония“ №34 в града. Статутът на имота е променен от публична в частна държавна собственост.